top of page

Om oss

Norice Seafood AS importerer og selger fisk og andre sjømatprodukter til grossister og fiskeforedlingsindustrien i Norge. Kjernen i importen er hoki, en hvitfisk som minner om torsk og hyse. Også breiflabb, flyndre, kveite og andre produkter inngår i sortimentet. Importen skjer hovedsakelig fra New Zealand, Kina og Malaysia. Norice Seafood AS er medlem av en verdensomspennende sammenslutning av fiskeprodusenter, -eksportører og -importører gjennom danske J.P. Klausen & Co. A/S.

Historien
Norice Seafood AS er historien om fiskergutten fra Nordvestlandet som har bygget opp en solid virksomhet med import av fisk fra farvann langt unna norskekysten. I over 20 år har gründeren Tore Hamre våget å satse på ukjente markeder. Norice Seafood AS er tuftet på førstehåndskunnskap om fiske og årelang erfaring med forretningsdrift.      

 

1986: 16-åringen Tore Hamre reiser til sjøs. Han arbeider som fisker på linebåter og trålere i fem år.

 

1993: Hamre oppretter Norice. Kjernevirksomheten er dørsalg fra fiskebil.

 

1993⎼1996: Omsetningen i fiskebilfirmaet øker. I takt med dette økes antall fiskebiler fra én til åtte. Kundegruppen utvides til å gjelde også restauranter, hoteller, kommuner og andre storhusholdninger. Nedslagsfeltet er Telemark – i perioder også Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

 

1996⎼1998: Kommuner og andre storhusholdninger inngår innkjøpsordninger med totalleveranser fra landsdekkende grossister. Norice skvises ut av markedet og må gå tilbake til opprinnelsen: dørsalg fra fiskebil.

 

1998: Hamre ser ikke for seg en videre framtid som dørselger, og beslutter å selge fiskebilfirmaet.

 

1998: Sammen med Per Kristian Egholm utvikler Tore Hamre en ny forretningsidé: å importere gode fiskeprodukter fra produsenter lengst unna Norge. De treffer blink i New Zealand hos produsenten Sealord og med fiskesorten hoki. De inngår avtale med den danske giganten på fiskeimport- og eksport, J.P. Klausen & Co. A/S, som har enerett på Sealords salg i Europa. Egholm og Hamre sikrer seg eneretten til Sealords produkter på det norske markedet. Gjennom J.P. Klausen får Egholm og Hamre også tilgang til en rekke andre produkter. De importerer flere hundre tonn fisk i året.

 

2000: Starter import fra Kina.

 

2000⎼2005: Omsetning og inntjening i Egholm og Hamre Seafood AS stiger jevnt.

 

2005: Egholm selger seg ut av firmaet. Hamre driver firmaet videre under navnet Norice Seafood AS. Navnet Norice kommer fra forkortelsen Norge og Island. Det ble drevet mye import fra Island.

 

2008⎼2011: Flying Seafood opprettes og drives som et datterselskap av Norice Seafood AS. Firmaet driver import av varer til sushimarkedet i Norge. Virksomheten skal vise seg å gå dårlig, og røde tall dukker opp i regnskapsbøkene. Etter tre år legger Hamre ned Flying Seafood for at det ikke skal ta knekken på moderselskapet. Norice Seafood AS har hele tiden tatt støyten for datterselskapet og står nå oppført med 3,9 mill. kroner i underskudd.

 

2011: Etter nedleggelsen av Flying Seafood bedres omsetningen og inntjeningen i Norice Seafood AS raskt.

 

2014⎼2015: På bare tre år har Norice Seafood AS tjent inn igjen 3,9 mill. kroner i underskudd, og det er på ny positiv balanse i regnskapet med 260.000 kroner ved inngangen til 2015. Med sunn drift fortsetter virksomheten med å importere fisk for salg til grossister og fiskeforedlingsindustrien i Norge.

bottom of page