top of page

Fiske og Fangstfartøy for noen tiår siden

“Rodny“ som hadde en litt annen skrivemåte enn den den ble oppkalt etter det engelske slagskipet: HMS Rodney som besøkte Molde like før krigsutbruddet i 1940. ”Rodny“ ble bygget ved båtbyggeriet: Einar Helland. på Vestnes, lengde 83 fot og med en 2 syl. Finnøy som Hovedmotor.

 

Fartøyet ble utrustet som fiske (snurpenot) og fangsfartøy (hvalfangst) til en sum av kr. 260.000. (1945 kr.) redere var brødrene Janbu med Johan som skipper.     

Båten gikk rett ut på Snurpefiske vinteren 1945, snurpefiske med “doryer” krevde store innvesteringer, men kunne gi et eventyrlig utbytte når det slo til,sildeinnsiget kom oftest på svarte vinteren så veret kunne ofte avgjøre om det ble velstand eller “ruin”.

Sammen med de ofte store sildemengdene fulgte det mye Hval med som det ble fangstet på, og de dagene det ikke var hval å se var det offte makrellstørje.

 

En vår var gikk “Rodny” helt til Afrika for å forsøke seg med snurpenot,på en slik tur ble en 83 fots snurper i minste laget, men “Rodny” klarte å forsere Biscaya to ganger med snurpebåter i davidene.

 

Med hvalfangsten ble det ofte slik at den startet med Nordsjøen om våren og deretter så ble det Bjørnøya, Svalbard, Novaja Semlja og østover til Franz Josef land på ettersommeren.

En av de beste fangstplassene, var Vesterisen der “åta” som hvalen lever av ble ført langs iskanten av strømmen,vi fulgte isen fra nord om Spitsbergen helt over til Øst- Grønland, her var det offte lange råker i drivisen før en møtte fastisen, der inne mellom isfjell og flak var det stille og fint vær og ofte mye hval.

 

Her fylte vi mang en gang dekket med kjøtt og spekk, selv om det var fint vær var det farlig, og en måtte være svert påpasselig så råka ikke lukka seg bak båten, her nord var vi offte alene på denne årstida og etter en slik tur kunne vi ha et fult lasterom med kjøtt, og over 20 tonn med spekk som dekkslast.

 

På overfarta fikk en som oftest uvær med sidevind og tung sjø og en kunne bruke en hel uke til Tromsø, mot normalt 3 døgn, på tross av årvåkenhet så ble alikevel “Rodny” og seks andre hvalfangere et år stengt inne, men det var heldigvis i et noe mer gjestmildt farvann, nemlig Grønnefjorden på Svalbard. Vinden slo om og fylte åpningen med store isflak, etter en kort rådslagning ble de enige om å surre skutene sammen og “bauge” et stort trekanta isflak som en plog foran seg og alle kom seg velberga ut.

Maleri av "Rodny i Adventsfjorden malt av Marinemaler Roald Solberg, utlånt fra Tore Hamres malerisamling, 

Den 13. august 1960 gikk “Rodny ut fra Ålesund sammen med” Sjøvik 1” fra Midsund som senere tok en annen kurs, den 16. august hadde “Sjøvik forbindelse med “ Rodny” via radiotelefon og då var alt vel ombord på “Rodny” på veg mot Grønland med nordaust kuling og tung sjø på” låringa “, de ble da enige om å snakke sammen neste dag uten noe fast klokkeslett.

 

Neste dag forsøkte “Sjøvik 1 “ flere ganger uten resultat, ingen fikk mer noe livstegn fra “Rodny”, det er oppgitt at Nordausten auka på og som en følge av det stor sjø. Først året etter fikk en tysk tråler en uutløst redningsflåte i trålen på 4/500 famners dybde utenfor Øst- Grønland, det viste seg at flåten hadde tillhørt “Rodny”.

 

Hva som hente er vanskelig å si, men det er noen teorier: ”Rodny” fikk en brottsjø som la båten over slik at den kantret (de hadde da brukt 2-3 tonn av reserveoljen på galgedekket) det andre som kunne ha hendt var at båten kunne blitt pårent, men det ville vere merkelig om det ikke hadde dukket opp vrakgods eller lignende 7 mann kom bort.

Båtene EI 6290 og 6291

Båtene som også er blitt kalt AVRO båtene ble bygget v. Umoe Sterkoder i Kr. sund. N i 2001 bygget som linebåter som byggenummer 198. AVRO VIKING og b. no 199. AVRO CHIEFTAIN.

 

Lengde: 52 meter tonnasje 1. 425. gross tonn, båtene var da registrert i Irland men har senere blit omregistrert til flere land og har skitftet både navn og eiere flere ganger.

M/S Hagen

MS Hagen ble bygget ved Iver Hagens båtbyggeri på Hjelset v. Molde i 1951, lengde 75 fot og med enn 100.HK 2. syl. Finnøy motor. Dette var en båttype som det ble bygget mange av både på 50 og 60 tallet, som var noen av de beste årene med det rike vinter sildefisket, båten var imidlertid for liten med snurpenot på vinteren, slik at det ble Drivgarnsfiske etter sild istedenfor og den lastet 1500 hektoliter. I sommerhalvåret ble det linedrift og snurpenot. Solgt i 1962 til Fosnavåg.

DS Kong Haakon

DS Kong Haakon ble bygget i 1904 av Schømer & Jensen i Tønning i Tyskland, tonnasje 874 br. tonn og med en triple ekspansjon dampmaskin på 1200 HK og ble en populer båt i Hurtigruten med sine flotte salonger. Kong Haakon var også med på å viderutvikle ferskfisktransporten som etter hvert ble mer og mer omfattende, først med kjølerom og etter hvert også med fryserom.

 

Dette kan på mange måter sidestilles med dagens TRAILERTRANSPORT for å komme raskest mulig frem med en så fersk som mulig fisk. DS Kong Haakon fikk en lang kariere i Hurtigruten og ble solgt til opphugging i Tyskland i 1953.

Maleri av "Kong Haakon" malt av Marinemaler Roald Solberg, utlånt fra Tore Hamres malerisamling.

MS Kong Olav

MS Kong Olav, det ble BMV i Bergen som fikk oppdraget med å bygge Kong Olav som ble sjøsatt i 1963 tonnasjen var på 2604 brt, og ble utrustet med en Burmeiser & wain på 3325 bhk m. 7 sylindre lisensbygget av Akers Mek, fartøyet var dessuten den første hurtigruten som var utstyrt med baugpropell.Kong Olav ble regnet som en milepel i hurtigrutedriften og de senere fartøyene bl.a Lofoten, Nord Norge, Harald Jarl og Nordstjernen var bygget over den samme lest, ferskfisktransporten var her enda mer tilpasset tidens krav, ble solgt til Thailand i 1997.

Maleri av "Kong Olav" malt av Marinemaler Roald Solberg, utlånt fra Tore Hamres malerisamling.

DS Sanct Svithun

DS Sanct Svithun ble bygget ved Internatinal Shipbuilding & Engineering Co Ltd i Danzig 1927, tonnasjen var på 1375 brt og den var utstyrt med en Lentz dobbel compound-maskin på 1650 ihk. Båten var dessuten utstyrt med en stor og flott utsiktssalong på promenadedekket, og med ekstra store kjøle og fryserom for ferskfisk transporten. 30. september 1943 var Sanct Svithun for sørgående rundt Stad i sørvest kuling da det ble angrepet av seks britiske fly og ble truffet av brannbomber og det lyktes å sette skipet på land på Kobbeholmen, mens sjøen brøt rundt det brennende skipet. Folk fra Ervik klarte å redde 75 personer, mens ca. 50-60 personer omkom.

Maleri av "Sanct Svithun" malt av Marinemaler Roald Solberg, utlånt fra Tore Hamres malerisamling.

Penal M 20 SA

Byggeår 1952 v. Kr.Frostad & Sønner. Tomrefjord. Lengde 68 fot og m. 100 hk Brunvoll motor. Redere: Peder N. Midsund, Nils Misund, Anker Misund, Nils P. Misund og Lars Misund.

Fiskeri var, Storsildfiske torskefiske og Banklinefiske. Solgt 1970 til Sandnessjøen.

Gamleslippen på Røssøyvågen

Dette var den første Slippen på Aukra og den ble startet opp tidlig på 1900 tallet som Hjertvik etablerte. Dette var en slipp som ble mye brukt og den kunne ta opp båter på ca 100 fot, i dag er store deler av den flyttet over til Romsdalsmuseet avd. Hjertøya.

Fra Ona sommeren 1927

Ona var i sin tid et stort fiskevær som i mange år var styrt av såkalte vereiere, på 17 00 tallet (noe usikkert er oppgitt 1767.) var det 50 familier på Ona da det oppsto en kraftig stormflo og etter denne var det kun 2 familier igjen, dette er det noe manglende dokumentasjon på, men sikkert er det at Ona lå utsatt til og først i 1933. ble den lenge etterlenktende moloen ferdig. I dag er Øygruppen et ettertraktet feriested med kun ca 20 fastboende. Både bilde no 2 og tre kan benyttes med samme tekst.Bildefilene vil bli sendt separat.

bottom of page